Geplaatst door:
Foto

Den SlotskampDen Slotskamp

Omschrijving

De woning Keizersweg 38 te Holten heet "Den Slotskamp". Bewoner Mevr H.Stegeman Kadastraal, gemeente Holten, sectie F.nr. 3651, groot 13 are. Schuur 91 centiare (m2) Gegevens familie: Grootouders: Hendrika Kettelarij en Gerrit Hendrik Stegeman. Stegeman was afkomstig uit Markelo. Hendrika Kettelarij woonde aan de Larenseweg, tegenover erve Holterman (Liezen). Het echtpaar trouwde op 6 juni 1896 te Holten. Zij huurden een kleine boerderij aan de Keizersweg 38. In de loop der jaren werden de straatnamen vaak gewijzigd. Lange tijd was het Holterbroek 5, daarvoor Neerdorp 26 en daarvoor Neerdorp 25. Gerrit Hendrik Stegeman werkte bij Kalfsterman, later was dit Holterman en nog later W.ten Berge (hotel-restaurant Holterman). Hij zorgde voor het boerenwerk. Hendrika Stegeman vestigde zich als huisnaaister. Het echtpaar kocht het boerderijtje in 1912. Het huis werd verbouwd in 1914. Het echtpaar leende geld van de dames Wonnink, tegen 4% rente. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Johanna Berendina (Naatje genoemd) en Hendrik Jan. Naatje trouwde met J.W.Heuten, wonende op de Borkeld. Zij en haar man vestigden zich later in Wierden. Hendrik Jan Stegeman trouwde op 20 mei 1926 met Grada Johanna Paalman, dochter van Egbert Paalman, ("Barg Ebbe") en Hendrika Johanna Straalman, uit Laren. Hendrik Jan en zijn vrouw Hanna kregen twee kinderen: Hendrika, geboren 2 maart 1928 en Hendrika Johanna, geboren op 21 december 1930. Omstreeks 1970 kocht de gemeente Holten de grond om de boerderij voor de bouw van woningen in het uitbreidingsplan "de Haar". De gemeente betaalde f.2,50 per vierkante meter grond. In 1962 verbouwden Hendrik Jan en Hanna Stegeman opnieuw het boerderijtje (elke generatie verbouwd een bestaande woning). In 1930 werd het nog bestaande kokhuus gebouwd. In 1939 de tegenwoordige schuur, nog net voor de oorlog. Er stond een houten schuur. Het echtpaar Stegeman-Kettelarij begon met twee geiten(2). In 1930 hadden ze drie melkkoeien (3), 1 paard, varkens, kippen en enkele katten om muizen te vangen. Het land was hoofdzakelijk bouwland, lichte zandgrond, niet geschikt voor weiland. Vroegere bewoners. In 1811 - 1812 woonde op het boerderijtje ene Jan Slotman. Mogelijk is van hem de naam "Slotskamp" gekomen. Een kamp is een omheinde ruimte, in die tijd afgesloten door b.v. een meidoornheg of een heg van sleedoorn (wilde pruim). De vruchten zijn niet om te eten. (prikkeldraad was toen nog niet bekend). Omstreeks 1890 woonde op het boerderijtje een onderwijzer Arendsen geheten, afkomstig uit Drente. Hij had verkeerde vrienden en dronk te veel. Hij is terug gegaan naar Drente en heeft zijn leven verbeterd. In die tijd had een onderwijzer geen groot inkomen, daarom hield hij ook wat kleinvee en verbouwde zijn eigen groenten, aardappels, enz. De overgrootmoeder van Hendrika Stegeman heette Berendina Johanna Slotman en werd Naatje genoemd. Toen ze ouder werd was het Na-meuie. Meuie betekent tante. Opmerking: Het huis werd verbouwd in 1890 en 1914. Grootmoeder Stegeman vertelde vaak, dat de grote achterdeuren aan de wegkant waren aangebracht. Dat vond grootmoeder ouderwets en zij heeft er voor gezorgd, dat de deuren aan de achterkant van het huis kwamen. Het moest mogelijk zijn om met een voer hooi naar binnen te rijden. Hendrik Jan Stegeman en zijn vrouw Hanna verbouwden het huis in 1962. Het werd gemoderniseerd, andere ramen en gordijnen, enz. In 1977 -1978 verbouwden Hanna Stegeman en Hendrika Stegeman het huis opnieuw. Het huis werd teruggebracht in de oude staat (aan de buitenkant) o.a. met grote ramen met kleine ruitjes, luiken voor de ramen, enz. Onder super visie van de heer Arie Aanstoot ( zoon van Kuuljan), architect bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Aanstoot is inmiddels overleden. Ten tijde van de W.O.II werd er volop geboerd. De veestapel was gegroeid met een vierde melkkoe en enkele pinken (jonge koeien die nog niet hebben gekalfd). Bij de boerderij stonden vier (4) hooibergen. Voor hooi, rogge, stro en haver voor het paard. Momenteel staan er twee (2) hooibergen, De eerste grote berg is van 1990, de tweede hooiberg is van omstreeks 1970.

Gegevens

Datum: 
1980

Reacties